ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Güneşlibahçe Sok. No:7 Kadıköy / İST. adresinde mukim Meşhur Özcan Turşu Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Özcan Turşuları” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Özcan Turşularının sahibi olduğu https://www.ozcantursu.com.tr (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almaktadır.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1- İşbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2.2- Tarafınız, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, internet sitesinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin Özcan Turşuları tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 3- İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

 

3.1- Tarafınız, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, öncelikle internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dökümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan "Kayıt Ol" butonunu tıklar. "Kayıt Ol" butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

3.2- Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "E-mail" ve "Şifre" ye sahip olur. ”Email" Üye'ye özeldir ve aynı "E-mail" ile iki farklı üyelik yapılamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Özcan Turşuları, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir.

3.3- Şifresini unutan kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar, ve bu adımdan sonraki İnternet sitesine Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

 

MADDE 4- ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 •  Üye, Özcan Turşuları’nın İnternet Sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve/veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 •  Üye, Özcan Turşuları tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka şahıs ve kurumlarla paylaşmayacağını, izinsiz kullanımdan kaynaklı zararlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
 •  Özcan Turşuları İnternet Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Özcan Turşuları’na ait olduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını,
 •  Özcan Turşuları’nın İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken beyan ettiği şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Özcan Turşuları'nın bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 •  Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Özcan Turşuları'nın sorumlu olmayacağını,
 •  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine Özcan Turşuları tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Özcan Turşuları'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 •  Özcan Turşuları üye verilerinin (Özcan Turşuları'nın ihmali görülmeden) yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan ötürü Özcan Turşuları'nın sorumlu olmayacağını,
 •  Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 •  İnternet sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 •  Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 •  Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmamayı,
 •  Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 •  Üye hesabıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 •  Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

MADDE 5- ÖZCAN TURŞULARI’NA VERİLEN HAK VE YETKİLER:

 

5.1- Özcan Turşuları İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Özcan Turşuları'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2- Özcan Turşuları’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiği hallerde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman Özcan Turşuları’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.3- Özcan Turşuları İnternet Sitesinde yer alan, bunları içeren tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurlar münhasıran Özcan Turşuları mülkiyetinde olup, bu unsurlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz. Özcan Turşuları internet sitesinde, adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.4- Ürünlerin İnternet Sitesinde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Özcan Turşuları stoğu bulunmayan ürünleri kullanıcıya teslimini sağlamayabilir. Bu sebeple stoğu bulunmayan ürünlerin siparişlerini iptal ederek, bedel iadesini müşterinin hesabına iade edebilir.

5.5- Özcan Turşuları, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Özcan Turşuları, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir

5.6- Özcan Turşuları sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.7- Özcan Turşuları, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 6- ÜYE VERİLERİ VE GİZLİLİK

 

6.1- Üye, İnternet Sitesine üye olurken Üyelik Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Özcan Turşuları ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder

6.2- Özcan Turşuları İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, cinsiyet, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Özcan Turşuları sistemlerinde toplanan bu bilgiler, "Bilgilendirme e-postalarını almak istiyorum." seçeneğini kabul etmesi halinde Üyelerin Özcan Turşuları’ndan ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Özcan Turşuları bünyesinde kullanılmaktadır.

6.3- Üye’nin Özcan Turşuları ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

6.4- Üye, kişisel bilgilerinin Özcan Turşuları tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. "Bilgilendirme e-postalarını almak istiyorum." seçeneğini kabul eden üye, Özcan Turşuları İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Özcan Turşuları ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Özcan Turşuları tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Özcan Turşuları tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.

6.5- Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Özcan Turşuları, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.

6.6- Üye, işbu sözleşmeyi kabul ederek, Özcan Turşuları’nın “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

 

MADDE 7- UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeler ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 9- TEBLİGAT

 

Üyenin, Özcan Turşuları’na bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Özcan Turşuları’na 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

 

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11- FESİH

 

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir. Özcan Turşuları üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.